bininitopp tnltop
lỗi
 • Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-21 13:27:02') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-21 13:27:02') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-21 13:27:02') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-07-21 13:27:02') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm bà đi lạc tên: Bà NGUYỄN THỊ PHI - 86 tuổi

Tìm bà đi lạc tên: Bà NGUYỄN THỊ PHI. Đi lạc khoản 16h ngày 11/06/2019 tại địa chỉ: P...

Tìm cháu trai tên ĐINH DIỆP - sinh năm 2005 ở Tân Lạc, Hòa Bình xuống Hanoi bị thất lạc ở Quảng Bị, Chương Mỹ , Hanoi

Cháu tên: ĐINH DIỆP - Sn 2005  Cháu đi chơi từ 1h chiều ngày 13/05/2019 đến giờ cháu vẫn chưa ...

Tìm ông đi lạc tên ĐẶNG VĂN THÁP ở khu vực thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hanoi

Hiện nay ông mình mất tích từ sáng 14/06/2019. đến nay không thấy về, mọi người quanh khu vực Thị tr...

Tìm em trai tên NGUYỄN DUY ĐỊNH - sn 1995 đi lạc 14h20 ngày 23/6/2019 tại vòng xoay dân chủ tphcm

Em trai NGUYỄN DUY ĐỊNH bị chậm phát triển sinh năm 1995., cao khoangr 1m67, người ốm. Quê ở Thôn Ki...

Tìm em gái tên: MAI THỊ HOA

Em tôi Mai Thị Hoa. Bỏ đi từ 4h chiều hôm qua 26/6. Em tôi lên tuyến xe bus tuyến 18 , đi từ Giảng V...

Tìm cậu đi lạc tên TRƯƠNG NGHĨA HIỆP - SN 1964, bị tâm thần nhẹ. ở ấp 4, xã Bình Lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Hiện tại gia đình mình có một người cậu tên Trương Nghĩa Hiệp, sinh năm 1964 hiện 55 tuổi, dáng ngườ...

Tìm cháu tên Việt - địa chỉ: Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng

Cháu Việt bỏ nhà đi lúc 7h30  sáng nay 30/06/2019. Khi đi mặc áo sọc đỏ quần nâu ai thấy cháu ở...

Tìm bố đi lạc tên HUỲNH TƯỚC, 80 tuổi bị mất trí nhớ tạm thời

Tìm người thân, bố mình tên Huỳnh Tước, năm nay 80 tuổi. Ông bị bệnh mất trí nhớ tạm thời. Hôm nay ô...

Tìm chị gái tên LỘC ở ngã ba Phúc Lộc, Long Khánh, Đồng Nai

Nhờ Các Bạn Share bài viết giúp gia đình tìm người thân. Chị gái trong hình tên Lộc, có dấu hiệu tâ...

Tìm chú tên HOÀNG XUÂN HẢI đi lạc từ Tây Sơn, Đống Đa

Mọi người chia sẻ giúp để tìm chú em đi lạc. Chú tên là Hải (Hoàng Xuân Hải). Chú ra khỏi nhà (Tây S...

 • Tìm bà đi lạc tên: Bà NGUYỄN THỊ PHI - 86 tuổi...

 • Tìm cháu trai tên ĐINH DIỆP - sinh năm 2005 ở Tân ...

 • Tìm ông đi lạc tên ĐẶNG VĂN THÁP ở khu vực thị trấ...

 • Tìm em trai tên NGUYỄN DUY ĐỊNH - sn 1995 đi lạc 1...

 • Tìm em gái tên: MAI THỊ HOA...

 • Tìm cậu đi lạc tên TRƯƠNG NGHĨA HIỆP - SN 1964, bị...

 • Tìm cháu tên Việt - địa chỉ: Ninh Gia, Đức Trọng, ...

 • Tìm bố đi lạc tên HUỲNH TƯỚC, 80 tuổi bị mất trí n...

 • Tìm chị gái tên LỘC ở ngã ba Phúc Lộc, Long Khánh,...

 • Tìm chú tên HOÀNG XUÂN HẢI đi lạc từ Tây Sơn, Đống...

Tìm người lạc