bininitopp tnltop
lỗi
 • Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 02:47:23') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 02:47:23') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 02:47:23') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 02:47:23') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm người thân đi lạc tên: TRẦN THỊ TƯƠI 80 tuổi

Tìm người thân đi lạc ở bịnh viện ĐA KHOA HÒA HẢO Quận 10. Đi lạc lúc 7h sáng hôm nay ngày 22/2...

Tìm em đi lạc tên PHAN BÁ DUY - SN 1994

Tìm em đi lạc . Tên : Phan Bá Duy sinh năm 1994 . Cao khoảng 1m72cm. Đã đi lạc về phía Bắc Thăng Lon...

Tìm trẻ lạc tên MAI TUẤN KHANG - 7 tuổi

Bé tên Mai Tuấn Khang, 7tuổi, bị người lạ dụ đi sở thú lúc tan giờ học 4h chiều ngày 26/02/2019 tại ...

Tìm dượng tên LÊ VĂN NỮ - SN 1973

TÌM NGƯỜI THÂNHỌ TÊN: Lê Văn Nữ (tên thường gọi út mì) Sinh năm: 1973Nơi ở: Ấp nhứt xã Quế An H...

Tìm cô tên LÊ THỊ LANH - SN 1973

TÌM NGƯỜI THÂN TẠI Nam ĐịnhMong anh chị em bạn bè chia sẻ giúp em tìm người thân với ạ.Cô Ngô Thị La...

Tìm anh chị Sy - Xinh trú tại phố Cao Bằng, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Tìm anh chị Sy- Xinh trú tại phố Cao Bằng, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.Em Phan Đức Chính, Quê: xã Q...

Tìm người đàn ông đi lạc ở bệnh viện ung bứu Bình Thạnh ngày 20/03/2019

Nhờ mọi người chia sẽ giúp, tìm người trong hình đi lạc tại bệnh viện ung bướu quận Bình Thạnh lúc 3...

Tìm chị gái tên Võ Kim Liên 30 tuổi nhà ở Trảng Bom – Đồng Nai

Tìm người tên Võ Kim Liên 30 tuổi nhà ở Trảng Bom – Đồng Nai. Chiều 20/3/2019 lúc 17h đi khỏi nhà đế...

Tìm chú đi lạc ở thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Cả nhà ơi chú mình bị tâm thần bỏ nhà đi Khi đi chú mặc áo màu trứng sáo quần bò, chân đất. Đi xe đạ...

Tìm mẹ tên Cao Thị Nhan - sn:1952 , đi lạc ở số 12 Đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Tìm mẹ tên Cao Thị Nhan - sn1952. địa chỉ: 202/33kp4a,Phường Tân Hòa, Bien Hòa, Đồng Nai. Ngày 4/4/2...

 • Tìm người thân đi lạc tên: TRẦN THỊ TƯƠI 80 tuổi...

 • Tìm em đi lạc tên PHAN BÁ DUY - SN 1994...

 • Tìm trẻ lạc tên MAI TUẤN KHANG - 7 tuổi...

 • Tìm dượng tên LÊ VĂN NỮ - SN 1973...

 • Tìm cô tên LÊ THỊ LANH - SN 1973...

 • Tìm anh chị Sy - Xinh trú tại phố Cao Bằng, Thị xã...

 • Tìm người đàn ông đi lạc ở bệnh viện ung bứu Bình ...

 • Tìm chị gái tên Võ Kim Liên 30 tuổi nhà ở Trảng Bo...

 • Tìm chú đi lạc ở thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện ...

 • Tìm mẹ tên Cao Thị Nhan - sn:1952 , đi lạc ở số 12...

Tìm người lạc