bininitopp tnltop
lỗi
 • Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-01-23 12:08:06') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-01-23 12:08:06') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-01-23 12:08:06') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-01-23 12:08:06') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH

Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH. Đã tìm trong thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm được. Mong ac đi qua chi...

Tìm ông đi lạc

CẦN TÌM NGƯỜI THÂN . Ông năm nay đã được 88 tuổi, Ông đã đi ra khỏi nhà bằng xe đạp được 1 ngày 1 đê...

Tìm cậu đi lạc khu vực công viên Tao Đàn, Q1 - tên THANH TÙNG

Xin giúp đỡ gia đình Trâm tìm lại được người thân đi lạc vào 15h ngày 16/12/2018 khu vực công viên T...

Cháu Phương Lan tìm dì út Liễu

Út Liễu ơi Con là Phương Lan nè Út có nhìn thấy con thì nhanh liên lạc với con nha &n...

Tìm mẹ tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi

Mẹ tôi. Tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi..hiện đang vào tạm trú để đi khám bệnh tại Chung cư Ehom3 . Quận ...

Tìm cụ bà 90 tuổi đi lạc khu vực Hào Nam - Giảng Võ - Hanoi

Cần tìm cụ bà như trong ảnh. Cụ khoảng 90 tuổi, dáng người nhỏ, gầy, cao khoảng 1m45. Cụ đi lạc...

Tìm người thân tên TRÁC TẤN THÀNH - 64 tuổi

Tìm người thân tên Trác Tấn Thành, 64 tuổi, bỏ nhà đi ngày 9/12/2018. Địa chỉ: số 89A Hải Thượng Lãn...

Tìm ông ngoại đi lạc

Ai nhìn thấy ông ngoại mình đứng giữa báo giúp mình với. Ông đi xe hiền lan từ bái thượng ra giáp bá...

Tìm người nhà bác BÙI XUÂN TỊNH

Bác tên : Bùi Xuân Tịnh. Bác quê Thái Nguyên xuống nhà cháu Thanh Huyền ở Ba Đình Hà Nội chơi. Sáng ...

Tìm người thân tên NGUYỄN KHOA NAM

Tìm người thân Nguyễn Khoa Nam quê Long Khánh Đồng Nai, đi làm từ ngày 9/12/2018 đến nay chưa thấy v...

 • Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH...

 • Tìm ông đi lạc...

 • Tìm cậu đi lạc khu vực công viên Tao Đàn, Q1 - tê...

 • Cháu Phương Lan tìm dì út Liễu...

 • Tìm mẹ tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi...

 • Tìm cụ bà 90 tuổi đi lạc khu vực Hào Nam - Giảng V...

 • Tìm người thân tên TRÁC TẤN THÀNH - 64 tuổi...

 • Tìm ông ngoại đi lạc...

 • Tìm người nhà bác BÙI XUÂN TỊNH ...

 • Tìm người thân tên NGUYỄN KHOA NAM...

Tìm người lạc

 • Tìm người thân tên TRẦN VĂN CHÍNH - 67 tuổi
  Tìm người thân tên TRẦN VĂN CHÍNH - 67 tuổi Cần tìm gấp người trong ảnh tên TRẦN VĂN CHÍNH  67 tuổi sáng nay 18/01/2019 LÚC 8h30 tại bệnh viện chợ rẫy ông đã đi lạc hiện ông bị đãng trí ko nhớ thông tin của mình tới giờ vẫn chưa tìm…
 • Tìm mẹ tên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - SN 1953
  Tìm mẹ tên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - SN 1953 TÌM NGƯỜI NHÀMẹ tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Hương - SN: 1953.Bà bị đãng trí, bà ra khỏi nhà (205 Lê Duẩn-Hai Bà Trưng - Hà Nội) lúc 10h sáng ngày 7.1.19. Khi đi bà mặc áo Gile xám,…
 • Tìm con tên TRẦN VĂN CẢNH - SN 1992 - quê Lâm Đồng
  Tìm con tên TRẦN VĂN CẢNH - SN 1992 - quê Lâm Đồng Tôi cần tìm con trai tôi chiều hôm qua 6/1/2019 con tôi có chạy chiếc xe Sirius hiệu Yamaha màu trắng - đen mang biển số 49D1-232.63. đến nay chưa về. Ai thấy hoặc gặp ở đâu mong mọi người liên hệ…
 • Tìm em trai tên A Tú - 13 tuổi ở Komtum
  Tìm em trai tên A Tú - 13 tuổi ở Komtum Em trai ruột tên: A Tú địa chỉ: thôn 5,xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy ,Tỉnh Kon Tum. Tuổi :13t. Bị thất lạc hơn tuần rồi, nếu ai có thông tin gì xin liên lạc số đt: 0903180730
 • Tìm con tên NGUYỄN HỒNG PHÚC SN - 2001
  Tìm con tên NGUYỄN HỒNG PHÚC SN - 2001 Tìm con tên NGUYỄN HỒNG PHÚC SN - 2001
 • Tìm mẹ đi lạc ngày 27/12/2018
  Tìm mẹ đi lạc ngày 27/12/2018 Tìm mẹ đi khỏi nhà lúc 3h chiều 27/12/2018. Ngã ba Hồng Châu, Hóc Môn, TP.HCM. Mọi người nhìn mẹ của mình vui lòng gọi cho mình theo số 0905.302329. gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Nhờ mọi người sharp giúp thông…
 • Tìm người nhà tên TRẦN NGỌC LÂN - 64 tuổi
  Tìm người nhà tên TRẦN NGỌC LÂN - 64 tuổi Mong mọi người giành ít thời gian chia sẻ giúp gia đình em gái mình. Ai biết ở đâu xin báo cho người nhà theo số đt : 0979954812 - 0934501722Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ  
 • Tìm người thân tên NGUYỄN KHOA NAM
  Tìm người thân tên NGUYỄN KHOA NAM Tìm người thân Nguyễn Khoa Nam quê Long Khánh Đồng Nai, đi làm từ ngày 9/12/2018 đến nay chưa thấy về và không liên lạc được, ai biết Anh ở đâu chỉ giúp xin cảm ơn và hậu tạ!
 • Tìm người nhà bác BÙI XUÂN TỊNH
  Tìm người nhà bác BÙI XUÂN TỊNH Bác tên : Bùi Xuân Tịnh. Bác quê Thái Nguyên xuống nhà cháu Thanh Huyền ở Ba Đình Hà Nội chơi. Sáng bác đi tập thể dục với người nhà và bị lạc đoạn dốc Hàng Than.bác k nhớ nhà…
 • Tìm ông ngoại đi lạc
  Tìm ông ngoại đi lạc Ai nhìn thấy ông ngoại mình đứng giữa báo giúp mình với. Ông đi xe hiền lan từ bái thượng ra giáp bát, ông xuống xe lúc 13h45. Ông ko co đt nên ko ll đc. Ai thấy xin lh…
 • Tìm người thân tên TRÁC TẤN THÀNH - 64 tuổi
  Tìm người thân tên TRÁC TẤN THÀNH - 64 tuổi Tìm người thân tên Trác Tấn Thành, 64 tuổi, bỏ nhà đi ngày 9/12/2018. Địa chỉ: số 89A Hải Thượng Lãng Ông,Phường 10, Quận 5, TPHCM. Ai gặp ông xin liên hệ số điện thoai: 0798675956. Gia đình xin cảm…
 • Tìm cụ bà 90 tuổi đi lạc khu vực Hào Nam - Giảng Võ - Hanoi
  Tìm cụ bà 90 tuổi đi lạc khu vực Hào Nam - Giảng Võ - Hanoi Cần tìm cụ bà như trong ảnh. Cụ khoảng 90 tuổi, dáng người nhỏ, gầy, cao khoảng 1m45. Cụ đi lạc từ 16h00 chiều nay ngày 18/12/2018 ở khu vực Hào Nam - Giảng Võ. Mong người share bài giúp em để…
 • Tìm mẹ tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi
  Tìm mẹ tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi Mẹ tôi. Tên ĐOÀN THỊ BIẾNG 69 tuổi..hiện đang vào tạm trú để đi khám bệnh tại Chung cư Ehom3 . Quận bình tân . Thành phố Hồ Chí Minh.Mẹ tôi bị bệnh thần kinh nên người không được minh…
 • Cháu Phương Lan tìm dì út Liễu
  Cháu Phương Lan tìm dì út Liễu Út Liễu ơi Con là Phương Lan nè Út có nhìn thấy con thì nhanh liên lạc với con nha  Ông ngoại đang bệnh rất rất nặng, nếu út nhìn thấy hãy về thăm ông ngoại nhé. Hình mẹ với Con đó út Út liễu…
 • Tìm cậu đi lạc khu vực công viên Tao Đàn, Q1 - tên THANH TÙNG
  Tìm cậu đi lạc khu vực công viên Tao Đàn, Q1 - tên THANH TÙNG Xin giúp đỡ gia đình Trâm tìm lại được người thân đi lạc vào 15h ngày 16/12/2018 khu vực công viên Tao Đàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Nếu ai thấy cậu của Trâm - tên Thanh Tùng thì…
 • Tìm ông đi lạc
  Tìm ông đi lạc CẦN TÌM NGƯỜI THÂN . Ông năm nay đã được 88 tuổi, Ông đã đi ra khỏi nhà bằng xe đạp được 1 ngày 1 đêm nhưng chưa thấy về. Gia đình đang rất lo lắng. Ko cần like chỉ…
 • Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH
  Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH. Đã tìm trong thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm được. Mong ac đi qua chia sẻ giúp em. Để nhanh tìm được mẹ.Ấp 2/5 long hậu cần giuộc long an. Lí do…
 • Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956
  Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956 Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956. Địa chỉ: Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM Bi một người đàn bà dụ đi ngày 1/9/2018 và mất tích cho đến nay không tin tức.Mẹ bị thoái hóa cột sống,hiện tại gia…
 • Tìm chồng tên NGUYỄN ĐỨC MẠNH - SN 1990
  Tìm chồng tên NGUYỄN ĐỨC MẠNH - SN 1990 Chồng tôi tên Nguyễn Đức Mạnh, sn 1990, quê quán: Quảng Yên, Quảng Ninh. hiện đang là lái tàu Việt Thuận 286 trong miền nam. đã lâu không liên hệ được. ai biết tun tức chồng tôi ở đâu xin…
 • Tìm người nhà tên NGUYỄN HUY HẬU - SN 1953
  Tìm người nhà tên NGUYỄN HUY HẬU - SN 1953 Nguyễn Huy Hậu sinh năm 1953 ( bị tâm thần) bỏ nhà đi từ ngày 9-11-2018. đặc điểm nhận dạng: cao 163cm người gầy yếu,đầu húi trọc.thường mặc nhiều áo dài tay, quần dài các mầu xanh xám ghi..đi dép…
 • Tìm anh trai. Anh tên Nguyễn Văn Khải sinh năm 1986
  Tìm anh trai. Anh tên Nguyễn Văn Khải sinh năm 1986 Tìm anh trai. Anh tên Nguyễn Văn Khải sinh năm 1986. Đặc điểm cao 1m70, da ngăm đen, anh bị câm điếc bẩm sinh anh đi từ tối ngày 28/10/2018 đến nay chưa về. Khi đi anh đi xe đạp…
 • Tìm em trai tên NGUYỄN VŨ QUỐC ĐẠT - SN 1998
  Tìm em trai tên NGUYỄN VŨ QUỐC ĐẠT - SN 1998 Em trai mình tên: Nguyễn Vũ Quốc Đạt, 20 tuổi(1998). Quê Bình Quý Thăng Bình Quảng Nam. Cao 1m83, nặng 53-55kg (người cao, gầy), da trắng. Đầu 11/2017, làm đầu bếp ở Đà Nẵng sau đó mất tích. Tháng 07/2016 em…
 • Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986
  Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986 Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986, địa chỉ: xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bỏ nhà đi đến nay chưa về. Ai biết chị Hoán ở đâu xin liên hệ số điện thoại:…
 • Tìm bác tên ĐỖ VĂN BẰNG, SN 1968
  Tìm bác tên ĐỖ VĂN BẰNG, SN 1968 Họ và tên: Đỗ Văn Bằng, Sinh ngày: 08/1968. Nơi sinh: Minh Tân – Lương Tài – Bắc Ninh. Thường trú: Quý Khê - Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - Hải Dương. Đặc điểm: Cao khoảng 1m67, hơi gầy nặng 55kg. Bác tôi…
 • Tìm người nhà đi lạc tên HOÀNG VĂN NHÂM - SN 1956
  Tìm người nhà đi lạc tên HOÀNG VĂN NHÂM - SN 1956 Tìm người nhà đi lạc: Ngày 22/11 Người nhà em đi khám bệnh, bị lạc tại bệnh viện Quân đội 108 chưa tìm thấy. Anh chị em, bạn bè, ai gặp được người trong hình xin liên lạc số ĐT:…
 • Tìm người nhà tên NGUYỄN TIẾN SÙNG, SN 1957.
  Tìm người nhà tên NGUYỄN TIẾN SÙNG, SN 1957. Tim ngưòi nha tên Nguyễn Tiến Sùng ,sinh năm 1957 ,ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. ở quanh khu vực Chí Linh, Sao Đỏ, ai ở khu vực Chi Linh, Sao Đỏ ,nhìn thấy ngưòi…
 • Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951
  Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951 Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951, địa chỉ: Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi từ ngày 12/11 đến đến nay  vẫn chưa về nhà. Ai nhìn thấy họ xin liên hệ theo số 0356320489. Nhờ mọi người chia…
 • Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987
  Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987 Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987, địa chỉ: Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi từ ngày 12/11 đến đến nay  vẫn chưa về nhà. Ai nhìn thấy họ xin liên hệ theo số 0356320489. Nhờ mọi người chia sẻ…
 • Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân
  Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân Xin mang ơn mọi người Gấp gấp TÌM Bà Nhờ cộng đồng mạng và bạn bè chia sẻ dùm e. Ngoại e 80T cao 1m4. Dáng người nhỏ nhắn. Đi lạc vào ngày 16.11.2018 ở khu vực 302 lê đình cẩn.…
 • Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018
  Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018 Tìm cụ bà 86t đi từ chiều 11/11/2018 khu vực Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Khi đi bà mặc quần đen áo màu đỏ đô ai thấy bà xin liên hệ số 0377991055 gđ xin hậu tạ!
 • Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018
  Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018 Bố tôi Cao Cự Tuấn hiện đã đi lạc từ chiều ngày 9/11.  Khi đi mặc áo màu cafe sữa, quần short xanh lá nhạt Do từng mổ chân nên dáng đi khập khiễng. Bố tôi đi bằng xe đạp Martin xanh. Ai…
 • Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội
  Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội Bác này là người quê mình, bác tên Chính quê Yên Thắng Ý Yên Nam Định ngày 7/11/2018 có đi xe khách Hà Trang từ Nam Định lên Hà Nội vào khoảng 15h30 và không biết đã xuống xe tại…
 • Tìm người thân tên SONG YUNG UNG 85t người Hàn Quốc
  Tìm người thân tên SONG YUNG UNG 85t người Hàn Quốc Mình có người thân thất lạc là người Hàn Quốc. Ông tên là: Song Yung Ung. 85t Bị đi lạc tại khu vực Hoàn Kiếm Gia đình đã liên lạc nhưng không tìm thấy. Ông bị lạc lúc 13h chiều…
 • Tìm bố NGUYỄN VĂN THÍCH sn 1959, mất liên lạc từ năm 1996
  Tìm người thân bố tôi là (Nguyễn Văn Thích ) sinh năm 1959 .nguyên quán :xã trực đạo - huyện trực ninh - nam định.trước những năm 1996 bố tôi có là công nhân của nông trường mía tân phú…
 • Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986
  Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986 Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986, địa chỉ: Ấp 5 - Lang Ngà - Định Quán - Đồng Nai. Lấy chồng người Trung Quốc từ tháng 12 năm 2010. Từ lúc lấy chồng đến nay qua trung…
 • Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954
  Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954 Tìm người thân đi lạc. Tên: Triệu Duy Bập, Sn:1954, quê Thanh Miện - Hải Dương. Do bị mất trí nhớ. Đi lạc khu bệnh viên dịch vọng . Hà nôi.Ai thấy liện hệ giúp sdt. 0963619986 Xin chân thành cảm ơn.
 • Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU
  Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU Vào lúc 10h sáng ngày 13.10.2018 Bà tên Đoàn Ngọc Châu. 73 tuổi ( tên gọi ở nhà là cô bẩy ) Nhà bà ở khu vực chợ bà chiểu d/c nhà 317/6 Bùi Hữu Nghĩa P1 quận Bình Thạnh.…
 • Tìm ông cụ HO DONG
  Tìm ông cụ HO DONG Tìm ông cụ Ho Dong 83 tuổi, địa chỉ: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM đi lạc vào ngày 10/09/2018, Khi đi mặc áo đen có ghi số đt, quần đùi màu xám, bên tay phải có ngón bị…
 • Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997
  Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997 Tìm em nguyễn văn sinh sn 1997, địa chỉ: Liễu Trì, Mê Linh Hanoi. ai biết em ở đâu xin liên lạc Sdt liên lạc 0348125907Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ
 • Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM
  Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM Cô Nguyễn Thị Thuý Nhâm địa chỉ Tổ 17 Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội đi khỏi nhà lúc 23h15 ngày 14 tháng 10 năm 2018. Khi đi mang theo 1 chiếc xe đạp nhặt ve chai, ai biết…