bininitopp tnltop
lỗi
 • Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-14 03:30:02') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-14 03:30:02') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-14 03:30:02') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-14 03:30:02') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội

Bác này là người quê mình, bác tên Chính quê Yên Thắng Ý Yên Nam Định ngày 7/11/2018 có đi xe khách ...

Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018

Bố tôi Cao Cự Tuấn hiện đã đi lạc từ chiều ngày 9/11.  Khi đi mặc áo màu cafe sữa, quần short ...

Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018

Tìm cụ bà 86t đi từ chiều 11/11/2018 khu vực Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Khi đi bà mặc quần đen áo...

Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân

Xin mang ơn mọi người Gấp gấp TÌM Bà Nhờ cộng đồng mạng và bạn bè chia sẻ dùm e. Ngoại e 80T ca...

Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987

Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987, địa chỉ: Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi từ ngày 12/11 đến...

Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951

Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951, địa chỉ: Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi từ ngày 12/11...

Tìm người nhà tên NGUYỄN TIẾN SÙNG, SN 1957.

Tim ngưòi nha tên Nguyễn Tiến Sùng ,sinh năm 1957 ,ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện C...

Tìm người nhà đi lạc tên HOÀNG VĂN NHÂM - SN 1956

Tìm người nhà đi lạc: Ngày 22/11 Người nhà em đi khám bệnh, bị lạc tại bệnh viện Quân đội 108 chưa t...

Tìm bác tên ĐỖ VĂN BẰNG, SN 1968

Họ và tên: Đỗ Văn Bằng, Sinh ngày: 08/1968. Nơi sinh: Minh Tân – Lương Tài – Bắc Ninh. Thư...

Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986

Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986, địa chỉ: xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bỏ nhà đ...

 • Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội...

 • Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018...

 • Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018...

 • Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân...

 • Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987...

 • Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951...

 • Tìm người nhà tên NGUYỄN TIẾN SÙNG, SN 1957....

 • Tìm người nhà đi lạc tên HOÀNG VĂN NHÂM - SN 1956...

 • Tìm bác tên ĐỖ VĂN BẰNG, SN 1968...

 • Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986...

Tìm người lạc

 • Tìm ông đi lạc
  Tìm ông đi lạc CẦN TÌM NGƯỜI THÂN . Ông năm nay đã được 88 tuổi, Ông đã đi ra khỏi nhà bằng xe đạp được 1 ngày 1 đêm nhưng chưa thấy về. Gia đình đang rất lo lắng. Ko cần like chỉ…
 • Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH
  Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH Tìm mẹ tên LÊ THỊ MINH THẠNH. Đã tìm trong thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm được. Mong ac đi qua chia sẻ giúp em. Để nhanh tìm được mẹ.Ấp 2/5 long hậu cần giuộc long an. Lí do…
 • Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956
  Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956 Tìm mẹ:Trần Thị Nhãn – SN 1956. Địa chỉ: Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM Bi một người đàn bà dụ đi ngày 1/9/2018 và mất tích cho đến nay không tin tức.Mẹ bị thoái hóa cột sống,hiện tại gia…
 • Tìm chồng tên NGUYỄN ĐỨC MẠNH - SN 1990
  Tìm chồng tên NGUYỄN ĐỨC MẠNH - SN 1990 Chồng tôi tên Nguyễn Đức Mạnh, sn 1990, quê quán: Quảng Yên, Quảng Ninh. hiện đang là lái tàu Việt Thuận 286 trong miền nam. đã lâu không liên hệ được. ai biết tun tức chồng tôi ở đâu xin…
 • Tìm người nhà tên NGUYỄN HUY HẬU - SN 1953
  Tìm người nhà tên NGUYỄN HUY HẬU - SN 1953 Nguyễn Huy Hậu sinh năm 1953 ( bị tâm thần) bỏ nhà đi từ ngày 9-11-2018. đặc điểm nhận dạng: cao 163cm người gầy yếu,đầu húi trọc.thường mặc nhiều áo dài tay, quần dài các mầu xanh xám ghi..đi dép…
 • Tìm anh trai. Anh tên Nguyễn Văn Khải sinh năm 1986
  Tìm anh trai. Anh tên Nguyễn Văn Khải sinh năm 1986 Tìm anh trai. Anh tên Nguyễn Văn Khải sinh năm 1986. Đặc điểm cao 1m70, da ngăm đen, anh bị câm điếc bẩm sinh anh đi từ tối ngày 28/10/2018 đến nay chưa về. Khi đi anh đi xe đạp…
 • Tìm em trai tên NGUYỄN VŨ QUỐC ĐẠT - SN 1998
  Tìm em trai tên NGUYỄN VŨ QUỐC ĐẠT - SN 1998 Em trai mình tên: Nguyễn Vũ Quốc Đạt, 20 tuổi(1998). Quê Bình Quý Thăng Bình Quảng Nam. Cao 1m83, nặng 53-55kg (người cao, gầy), da trắng. Đầu 11/2017, làm đầu bếp ở Đà Nẵng sau đó mất tích. Tháng 07/2016 em…
 • Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986
  Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986 Tìm người nhà tên PHẠM THỊ HOÁN - SN 1986, địa chỉ: xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bỏ nhà đi đến nay chưa về. Ai biết chị Hoán ở đâu xin liên hệ số điện thoại:…
 • Tìm bác tên ĐỖ VĂN BẰNG, SN 1968
  Tìm bác tên ĐỖ VĂN BẰNG, SN 1968 Họ và tên: Đỗ Văn Bằng, Sinh ngày: 08/1968. Nơi sinh: Minh Tân – Lương Tài – Bắc Ninh. Thường trú: Quý Khê - Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - Hải Dương. Đặc điểm: Cao khoảng 1m67, hơi gầy nặng 55kg. Bác tôi…
 • Tìm người nhà đi lạc tên HOÀNG VĂN NHÂM - SN 1956
  Tìm người nhà đi lạc tên HOÀNG VĂN NHÂM - SN 1956 Tìm người nhà đi lạc: Ngày 22/11 Người nhà em đi khám bệnh, bị lạc tại bệnh viện Quân đội 108 chưa tìm thấy. Anh chị em, bạn bè, ai gặp được người trong hình xin liên lạc số ĐT:…
 • Tìm người nhà tên NGUYỄN TIẾN SÙNG, SN 1957.
  Tìm người nhà tên NGUYỄN TIẾN SÙNG, SN 1957. Tim ngưòi nha tên Nguyễn Tiến Sùng ,sinh năm 1957 ,ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. ở quanh khu vực Chí Linh, Sao Đỏ, ai ở khu vực Chi Linh, Sao Đỏ ,nhìn thấy ngưòi…
 • Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951
  Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951 Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951, địa chỉ: Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi từ ngày 12/11 đến đến nay  vẫn chưa về nhà. Ai nhìn thấy họ xin liên hệ theo số 0356320489. Nhờ mọi người chia…
 • Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987
  Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987 Người nhà tên TRẦN THỊ LOAN, sn 1987, địa chỉ: Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi từ ngày 12/11 đến đến nay  vẫn chưa về nhà. Ai nhìn thấy họ xin liên hệ theo số 0356320489. Nhờ mọi người chia sẻ…
 • Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân
  Tìm bà ngoại đi lạc khu vực Tân Tạo, Bình Tân Xin mang ơn mọi người Gấp gấp TÌM Bà Nhờ cộng đồng mạng và bạn bè chia sẻ dùm e. Ngoại e 80T cao 1m4. Dáng người nhỏ nhắn. Đi lạc vào ngày 16.11.2018 ở khu vực 302 lê đình cẩn.…
 • Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018
  Tìm cụ bà 86 tuổi đi lạc chiều ngày 11/11/2018 Tìm cụ bà 86t đi từ chiều 11/11/2018 khu vực Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Khi đi bà mặc quần đen áo màu đỏ đô ai thấy bà xin liên hệ số 0377991055 gđ xin hậu tạ!
 • Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018
  Tìm bố tên Cao Cự Tuấn đi lạc ngày 9/11/2018 Bố tôi Cao Cự Tuấn hiện đã đi lạc từ chiều ngày 9/11.  Khi đi mặc áo màu cafe sữa, quần short xanh lá nhạt Do từng mổ chân nên dáng đi khập khiễng. Bố tôi đi bằng xe đạp Martin xanh. Ai…
 • Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội
  Tìm người thân đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội Bác này là người quê mình, bác tên Chính quê Yên Thắng Ý Yên Nam Định ngày 7/11/2018 có đi xe khách Hà Trang từ Nam Định lên Hà Nội vào khoảng 15h30 và không biết đã xuống xe tại…
 • Tìm người thân tên SONG YUNG UNG 85t người Hàn Quốc
  Tìm người thân tên SONG YUNG UNG 85t người Hàn Quốc Mình có người thân thất lạc là người Hàn Quốc. Ông tên là: Song Yung Ung. 85t Bị đi lạc tại khu vực Hoàn Kiếm Gia đình đã liên lạc nhưng không tìm thấy. Ông bị lạc lúc 13h chiều…
 • Tìm bố NGUYỄN VĂN THÍCH sn 1959, mất liên lạc từ năm 1996
  Tìm người thân bố tôi là (Nguyễn Văn Thích ) sinh năm 1959 .nguyên quán :xã trực đạo - huyện trực ninh - nam định.trước những năm 1996 bố tôi có là công nhân của nông trường mía tân phú…
 • Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986
  Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986 Tìm chị tên ĐIỂU THỊ ĐÀO sinh năm 1986, địa chỉ: Ấp 5 - Lang Ngà - Định Quán - Đồng Nai. Lấy chồng người Trung Quốc từ tháng 12 năm 2010. Từ lúc lấy chồng đến nay qua trung…
 • Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954
  Tìm người thân đi lạc tên: TRIỆU DUY BẬP, sn 1954 Tìm người thân đi lạc. Tên: Triệu Duy Bập, Sn:1954, quê Thanh Miện - Hải Dương. Do bị mất trí nhớ. Đi lạc khu bệnh viên dịch vọng . Hà nôi.Ai thấy liện hệ giúp sdt. 0963619986 Xin chân thành cảm ơn.
 • Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU
  Tìm bà đi lạc tên ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU Vào lúc 10h sáng ngày 13.10.2018 Bà tên Đoàn Ngọc Châu. 73 tuổi ( tên gọi ở nhà là cô bẩy ) Nhà bà ở khu vực chợ bà chiểu d/c nhà 317/6 Bùi Hữu Nghĩa P1 quận Bình Thạnh.…
 • Tìm ông cụ HO DONG
  Tìm ông cụ HO DONG Tìm ông cụ Ho Dong 83 tuổi, địa chỉ: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM đi lạc vào ngày 10/09/2018, Khi đi mặc áo đen có ghi số đt, quần đùi màu xám, bên tay phải có ngón bị…
 • Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997
  Tìm em NGUYỄN VĂN SINH sn 1997 Tìm em nguyễn văn sinh sn 1997, địa chỉ: Liễu Trì, Mê Linh Hanoi. ai biết em ở đâu xin liên lạc Sdt liên lạc 0348125907Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ
 • Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM
  Tìm cô NGUYỄN THỊ THÚY NHÂM Cô Nguyễn Thị Thuý Nhâm địa chỉ Tổ 17 Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội đi khỏi nhà lúc 23h15 ngày 14 tháng 10 năm 2018. Khi đi mang theo 1 chiếc xe đạp nhặt ve chai, ai biết…
 • Tìm ông đi lạc
  Tìm ông đi lạc Mình có người nhà đi lạc vào khoảng 4h chiều nay , địa chỉ 486/17 phan xich long p3 phú nhuận . Khi đi Ông mặc áo trắng đội nón, Ông đi tướng lom khom . Ai có gặp ông xin…
 • Tìm ông VŨ ĐÌNH TÔN SN 1958
  Tìm ông VŨ ĐÌNH TÔN SN 1958 ông Vũ đình tôn sinh năm 1958 , thường trú tổ 24 phường Hoàng diệu- thành phố Thái Bình , bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi từ ngày 18-9-2018 đến nay không có tin tức,ai biết hoặc đang cưu…
 • tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM
  tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM tìm anh trai tên NGUYỄN TUẤN đi lạc ngày 01/10/2018 tại bệnh viện ung bứu TPHCM. Đặc điểm nhận dạng đội mũ đen, áo sơ mi trắng chấm bi quần jean, cao 1,6m, 40 tuổi. Ai gặp ở đâu xin…
 • Tìm anh trai tên NGUYỄN VĂN DOÃN
  Tìm anh trai tên NGUYỄN VĂN DOÃN Tìm anh trai tên doãn . Điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh thái bình . Ra ngoài sáng 2/ 10 không về . Cô bác anh chị nào có gặp hoặc biết thông tin về anh xin liên…
 • PHAN THANH HÙNG tìm PHAN THANH NHÀN
  PHAN THANH HÙNG tìm PHAN THANH NHÀN Tìm người thân !Tôi tên : Phan thanh Hùng Sinh năm :1959 hiện cư ngụ : 240/3 , Khóm 5 , Phường 5 , Thành phố Vĩnh Long ! Nay đăng tin này, nhờ Cộng đồng mạng chia sẻ tin tức ,…
 • Phạm Thị Miền tìm em trai Phạm Văn Khải
  Phạm Thị Miền tìm em trai Phạm Văn Khải Chị Phạm Thị Miền tìm em trai Phạm Văn Khải, sinh năm 1991, địa chỉ: Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định Chiều ngày 16/9/2018 anh nói với gia đình đi lấy hàng và gặp gỡ khách hàng, đợi mãi không thấy…
 • Phạm Thị Mộng Tuyền sn 1976 tìm ba bị thất lạc hơn 20 năm
  Con tìm ba đã thất lạc hơn 20 năm. Con bị mất trí nhớ, nên sau khi nhớ lại đã cố tìm ba hơn 10 năm nay nhưng vô vọng. Con tên: Phạm Thị Mộng Tuyền (tên thường gọi: Nghi)/…
 • Tìm bà ngoại đi lạc tên thường gọi là Bà TIỀN
  Tìm bà ngoại đi lạc tên thường gọi là Bà TIỀN Bà Ngoại em 82 tuổi. Bà đi lạc từ sáng ngày 12/09/2018. Bà Ngoại em bị lẫn. Sô điện thoại liên lạc Con gái bà: 0169 3310528 – Dung. Cháu gái bà: 0975 829382 – Thuý. Đi lạc khu vực nhà…
 • Tìm người thân tên VÕ VĂN TOÀN về nhà gấp mẹ đang bệnh nặng
  Tìm người thân tên VÕ VĂN TOÀN về nhà gấp mẹ đang bệnh nặng Tìm người thân tên VÕ VĂN TOÀN. Quê ở huyện Long Hồ, Tĩnh Vĩnh Long. Đã đi theo đoàn hội chợ các tỉnh thành khoảng 6, 7 năm nay Không liên lạc với người nhà. Người nhà cũng không liên lạc được.…
 • Tìm người nước ngoài đi lạc
  Tìm người nước ngoài đi lạc HELP, PLEASE!! We are looking for a 17 year old guy getting lost from Lien Huong to Nha Trang. This morning, my brother drove his brother to Nha Trang to look for him, if Someone see him, please keep him…
 • Tìm bà HỒ THỊ ĐÔNG
  Tìm bà HỒ THỊ ĐÔNG Ngày 31/08/2018. bà hồ thị đông. tuổi 70. bị lạc tại bệnh viện thanh tâm tỉnh đồng nai. ai thấy xin liên hệ dùm mình sđt 01687435785. 01635736420. Xin cảm ơn và hậu tạ.
 • Tìm Người Thân
  Tìm Người Thân Tìm người thân của chú trong hình, chú bị câm bẩm sinh. Hiện tại chú đang cư trú tại Trung Tâm Bảo Trợ Chánh Phú Hoà , Bến Cát , Bình Dương. Đã trú tại đây được 8 năm rồi. Ai là…
 • Tìm chú tên MAI HỮU sn 1939
  Chú tôi tên là Mai Hữu, sinh năm 1939. Sinh ra và lớn lên tại Xóm Gạo, xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.Năm 1964: đi quân dịch vào Cần Thơ, có vo và 1 con trai tại…
 • Tìm chú tên VÕ VĂN LONG
  Tìm chú tên VÕ VĂN LONG Tìm chú tên Võ Văn Long bị tâm thần nhẹ. Hiện đã bỏ đi ngày 15/08/2018.  Ai có gặp xin giữ lại hoặc đưa vào cơ quan công an gần nhất và dt về gia đình. Xin hậu tạ. Sdt liên lạc 0906619212. A.…
 • Tìm NGUYỄN THỊ HẰNG sn 1990
  Tìm NGUYỄN THỊ HẰNG sn 1990 Tìm nguyễn thị hằng sn 1990. với lời nhắn "giờ mẹ bạn ấy bệnh nặng lắm". Ai biết hằng ở đâu xin liên hệ sđt: 01655345290. xin chân thành cảm ơn.