bininitopp tnltop
lỗi
 • Table 'timnguoi_xahoi.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-12-03 09:35:56') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-12-03 09:35:56') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoi_xahoi.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-12-03 09:35:56') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-12-03 09:35:56') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Trần Quốc Lâm tìm con gái Trần Mỹ Tuyết và em trai tên Trần Quốc Vinh sống tại Mỹ, em gái Trần Mỹ Dung Sống tại Đức

ở 371 Nguyễn Kiệm thấy 1 Chú rất tội nghiệp. Chú tên Trần Quốc Lâm, nhà ngày xưa ở vùng chợ Đại Quan...

Tôi ngày đêm mong muốn tìm được hai con

Tôi tên Nguyễn Thanh Huỳnh,sinh 1967, hiện đang cư ngụ tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh ...

Phạm thanh Dung tìm mẹ là Bùi thị Thời

Phạm thanh Dung tìm mẹ là Bùi thị Thời rời khỏi nhà vào ngày 20/10/2009. Ai biết được thông tin xin...

Nguyễn Thị Thùy Dương tìm em Nguyễn Quyết Thắng thất lạc tại Hà Nội vào ngày 07/09/2013

Cần tìm em Nguyễn Quyết Thắng, năm nay 29 tuổiNguyễn Thị Thùy Dương tìm em Nguyễn Quyết Thắng thất l...

Nguyễn Thị Thùy Dương tìm cụ ông tên Trương Hoàng Khải 83t, bị lẫn, mặc pijama sọc xanh, lạc ở khu Thủ Đức

Ông cao 1m60, chỉ còn 1 chiếc răngNguyễn Thị Thùy Dương tìm cụ ông tên Trương Hoàng Khải 83t, bị lẫn...

Tìm Em Phạm Anh Đức

Em tôi là Phạm Anh Đức – sinh năm 1980, cao 1,64m. Đi khỏi nhà từ sáng ngày 1/5/2012 đến nay chưa về...

Tim Anh Hai Nguyễn Thông hay là Nguyễn Đình Thông tuổi Tân Tỵ 1941

Em là em út Nguyễn Đình Huy mong tìm gia đình anh ruột có Cha tên Nguyễn Tư và mẹ tên Lưu thị Đóa (đ...

Tim bố tên Nguyễn Phong

Tôi muốn tìm Bố đẻ tên: Nguyễn Phong, Quê ở Quảng Bình vóc người cao to điển trai, trước 1972 công t...

Tim con trai ten Hoàng Bảo Thi

Tìm con trai tên (my son name) Hoàng Bảo Thi. Hoangbaothi. Sinh ngày (birthday) 19.8.1984. Hiện đang...

Tim nguoi ten Nguyễn Thị Phúc (Lê Thị Phúc)

Em : Lê Thị Thanh Phúc (con bố Lê Viết Lới) Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, Việt...

 • Trần Quốc Lâm tìm con gái Trần Mỹ Tuyết và em trai...

 • Tôi ngày đêm mong muốn tìm được hai con...

 • Phạm thanh Dung tìm mẹ là Bùi thị Thời...

 • Nguyễn Thị Thùy Dương tìm em Nguyễn Quyết Thắng th...

 • Nguyễn Thị Thùy Dương tìm cụ ông tên Trương Hoàng ...

 • Tìm Em Phạm Anh Đức...

 • Tim Anh Hai Nguyễn Thông hay là Nguyễn Đình Thông ...

 • Tim bố tên Nguyễn Phong...

 • Tim con trai ten Hoàng Bảo Thi...

 • Tim nguoi ten Nguyễn Thị Phúc (Lê Thị Phúc)...

Tìm người lạc