bininitopp tnltop
Thứ tư, 24 Tháng 7 2019 04:54

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976 ,địa chỉ số nhà 81 đường Phù Nghĩa, thành phố Nam Định em bỏ nhà đi vào năm 2002. Hiện tại bố mẹ đã già yếu mong muốn được gặp em , em hiện đang ở đâu thì cho gia đình biết tin, bố mẹ và gia đình rất mong được biết tin em. Mọi người nếu có biết tin tức của em tôi ở đâu, mong giúp gia đình liên hệ qua số điện thoại, Lê Minh Toàn 0945895823
Mong cộng đồng xin chia sẻ giúp gia đình xin cảm ơn

24719toan