bininitopp tnltop
Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 15:17

Tìm chú đi lạc ở thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Cả nhà ơi chú mình bị tâm thần bỏ nhà đi Khi đi chú mặc áo màu trứng sáo quần bò, chân đất. Đi xe đạp màu trắng hồng Người nhỏ đen và hay nói lẩn thẩn, hay trả lời không cho tất cả các câu hỏi Ai biết liên hệ với mình: 033 358 1765, hoặc chú mình : 0947107078, hoặc e mình điện thoại trên ảnh Mình ở thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định Gia đình xin cảm ơn

3419chu  3419chu1

Cả nhà ơi chú mình bị tâm thần bỏ nhà đi Khi đi chú mặc áo màu trứng sáo quần bò, chân đất. Đi xe đạp màu trắng hồng Người nhỏ đen và hay nói lẩn thẩn, hay trả lời không cho tất cả các câu hỏi Ai biết liên hệ với mình: 033 358 1765, hoặc chú mình : 0947107078, hoặc e mình điện thoại trên ảnh Mình ở thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định Gia đình xin cảm ơn