bininitopp tnltop
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019 14:05

Tìm người thân đi lạc tên: TRẦN THỊ TƯƠI 80 tuổi

Tìm người thân đi lạc ở bịnh viện ĐA KHOA HÒA HẢO Quận 10. Đi lạc lúc 7h sáng hôm nay ngày 22/2/2019. Bà tên Trần Thị Tươi 80 tuổi. Bà bị lẫn và không nhớ đường về. Ai gặp bà xin giữ chân bà và gọi sđt 0947959476 (a Đợi) Mong mọi chia sẻ và giúp đỡ. 
Gia đình xin hậu tạ.

22219tuoi