bininitopp tnltop
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2018 02:32

Tìm người nhà bác BÙI XUÂN TỊNH

Bác tên : Bùi Xuân Tịnh. Bác quê Thái Nguyên xuống nhà cháu Thanh Huyền ở Ba Đình Hà Nội chơi. Sáng bác đi tập thể dục với người nhà và bị lạc đoạn dốc Hàng Than.bác k nhớ nhà cháu ở đâu . Hiện giờ bác vẫn đang ở dốc Hàng Than chờ người nhà. 
Cả nhà chia sẻ giúp e để người thân của bác tìm được bác nhé

221218tinh