bininitopp tnltop
Thứ tư, 21 Tháng 11 2018 06:39

Tìm người nhà tên NGUYỄN TIẾN SÙNG, SN 1957.

Tim ngưòi nha tên Nguyễn Tiến Sùng ,sinh năm 1957 ,ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. ở quanh khu vực Chí Linh, Sao Đỏ, ai ở khu vực Chi Linh, Sao Đỏ ,nhìn thấy ngưòi giống như hình thi thông báo cho gia đình nhé ,số 0355299997 va 0349907168 truoc khi đi có mặc áo khoát màu đen và đội mũ lưỡi chai. 

211118nha