bininitopp tnltop
Thứ tư, 21 Tháng 11 2018 06:35

Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951

Tìm người nhà tên TRẦN VĂN BÌNH, sn 1951, địa chỉ: Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi từ ngày 12/11 đến đến nay  vẫn chưa về nhà. Ai nhìn thấy họ xin liên hệ theo số 0356320489. Nhờ mọi người chia sẻ giúp. Tôi xin cảm ơn.

211118binh