bininitopp tnltop
Thứ hai, 03 Tháng 9 2018 13:59

Tìm người nước ngoài đi lạc

HELP, PLEASE!!

We are looking for a 17 year old guy getting lost from Lien Huong to Nha Trang. This morning, my brother drove his brother to Nha Trang to look for him, if Someone see him, please keep him stay there and call my brother's number 0908625627 or his brother 01882038315
Thank you so much.
Giúp tôi tìm người lạc 17 tuổi. Đi lạc từ Liên Hương đi Nha Trang. Nếu gặp vui lòng liên lạc 0908.625.627 hoặc 0188.203.8315. Xin cảm ơn

3918nn