bininitopp tnltop
Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 15:46

Tìm chú tên VÕ VĂN LONG

Tìm chú tên Võ Văn Long bị tâm thần nhẹ. Hiện đã bỏ đi ngày 15/08/2018.  Ai có gặp xin giữ lại hoặc đưa vào cơ quan công an gần nhất và dt về gia đình. Xin hậu tạ. Sdt liên lạc 0906619212. A. Nhỏ - 01229102287 A. Khoa

30818long