bininitopp tnltop
Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 04:00

Tìm người thân tên NGUYỄN VĂN QUẾ đi lạc ngày 15/08/2018

Tên: Nguyễn Văn Quế
Địa chỉ: Xuân Tình- Đồng Tân - Ứng Hòa - Hà Nội
Bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi đã được 1 ngày. Nếu ai nhìn thấy thì liên lạc với số điện thoại: 02433602443
Mọi người hãy chia sẻ để nhanh chóng tìm thấy bác. Gia đình xin chân thành cảm ơn.

16818que